X-TRADE BROKERS DM SA: wyniki finansowe

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCHSpis załączników:Wybrane_dane_finansowe_skonsolidowane_do_raportu_2020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ...

X-TRADE BROKERS DM SA: wyniki finansowe

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCHSpis załączników:Wybrane_dane_finansowe_skonsolidowane_do_raportu_2020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ...