XX Ursynowskie Spotkanie Twórców

Agencja Informacyjna: 17 czerwca w kalendarzu liturgicznym to dzień wspomnienia, w polskich diecezjach, św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) patrona i opiekuna artystów. Dla upamiętnienia tej… Artykuł XX Ursynowskie Spotkanie Twórców pochodzi z serwisu Agencja Informacyjna.

XX Ursynowskie Spotkanie Twórców
Ursynowskie Spotkanie Twórców

Agencja Informacyjna: 17 czerwca w kalendarzu liturgicznym to dzień wspomnienia, w polskich diecezjach, św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) patrona i opiekuna artystów. Dla upamiętnienia tej rocznicy, od 2004 roku w W Galerii Wieża przy kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie odbywają się Ursynowskie Spotkania Twórców.

Ursynowskie Spotkanie Twórców

Ursynowskie Spotkania Twórców. To artystyczne konfrontacje malarzy, rzeźbiarzy i grafików, mieszkających, tworzących i związanych z Ursynowem. Od 2004 roku w Galerii Wieża, zawsze 17 czerwca odbywa się inauguracja Ursynowskich Spotkań Twórców. Jest to roczna przeglądowa ekspozycja, na której prezentowane są – obrazy, grafiki, rysunki, rzeźby i płaskorzeźby. Są wśród nich uznani twórcy biorący udział w wystawach krajowych i zagranicznych, a także artyści budujący dopiero swój dorobek i pozycję w świecie sztuki.

Maria Wollenberg-Kluza o Ursynowskich Spotkaniach Twórców

„W takich chwilach, jak Ursynowskie Spotkania Twórców, Galeria Wieża staje się mała, wernisaż przenosi się częściowo na zewnątrz – trwa długo, bo długie, często inspirujące są dyskusje.” – Uprzedza malarka Maria Wollenberg-Kluza – nagrodzona m. in. nagrodą Obiektyw Kulturalny – „Ważnym elementem wystawy w Galerii Wieża są codzienne dyżury artystów podczas trwania ekspozycji. Dzięki temu możliwe jest wszechstronne nawiązanie kontaktów ze zwiedzającymi. Różnorodność tematyki, różnorodność kreacji artystycznych daje pogląd na kondycję współczesnej sztuki polskiej. Brak jest takich pokazów sztuki, gdzie nie dominuje temat wystawy, a gdzie liczy się indywidualna wypowiedź artystyczna – tym bardziej jest to cenna, rzadko spotykana inicjatywa” – Uważa malarka Maria Wollenberg-Kluza.

XX Ursynowskie Spotkanie Twórców – uczestnicy

W XX Ursynowskich Spotkaniach Twórców swoja twórczość przedstawiają następujący artyści: Marek Ałaszewski, Azart, Krystyna Kralkowska, Alicja Bieske-Matejak, Janusz Błaszczak, Antoni Chodorowski, Julia Chodorowska, Michał Czerwiński, Witold Czopowik, Włodzimierz Dawidowicz, Maria Dziopak, Anna Gryczko, Michalina Kaza, Berenika Korecka-Sowińska, Hanna Korecka, Krystyna Krępa, Marian Kurjata, Jacek Lilpop, Ryszard Łagodziec, Duśka Markowska Redich, Anna Mielczarek-Kulak, Anna Mottl-Szlązak, Katarzyna Orthwein, Elżbieta Owczarek, Martyna Pestrakiewicz-Hohense, Łukasz Pęksa, Magdalena Piwko-Chudzik, Anna Przybyszewska, Marianna Rakowska, Jan Rylke, Beata Ryndziewicz Woźny, Elżbieta Siegoczyńska, Lidia Snitko-Pleszko, Piotr Sobiesiak, Anna Sobol, Krzysztof Sosnowski, Ryszard Stryjecki, Barbara Szczeniowska, Edward Szlązak, Jerzy Świątkowski, Jerzy Teper, Andrzej Tyszko, Maria Wollenberg-Kluza, Radosław Zaremba, Aleksander Zyśko.

Kim jest święty Brat Albert?

Święty Brat Albert (1845-1916) inaczej Albert Chmielowski, Adam Hilary Bernard Chmielowski herbu Jastrzębiec – zakonnik franciszkański, założyciel zgromadzenia albertynów i albertynek, powstaniec, malarz, święty Kościoła Katolickiego, znany z pełnego poświęcenia pracy dla biednych i bezdomnych. 

W 1855 r. otrzymał stypendium rządowe i wyjechał do szkoły w Sank Petersburgu, gdzie rozpoczął edukację w Korpusie Kadetów. Od 1858 r., po przeprowadzce do  Warszawy, kontynuował naukę w Gimnazjum Realnym Jana Pankiewicza. W 1861 r. podjął studia w Instytucie Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym w Nowej Aleksandrii w Piławach. W tym okresie włączył się w działalność konspiracyjną. W 1863 r. przyłączył się do Powstania Styczniowego (polski zryw niepodległościowy przeciwko zaborcy – Imperium Rosyjskiemu). W czasie walk trafił do niewoli przez Austriaków, skąd zbiegł i ponownie włączył do walk powstańczych. Ciężko ranny powtórnie trafił do niewoli, gdzie amputowano mu kończynę. Uciekając przez nasilającymi się represjami wobec powstańców, udało mu sie wyjechał do Paryża, we Francji. Po ogłoszeniu amnestii w 1865 r. powrócił do Warszawy. 

Święty Brat Albert – twórczość 

Święty Brat Albert w maju 1870 r. rozpoczął studia malarskie Naturklasse, w Akademii Sztuk Pięknych, w Monachium, w Niemczech. Tam zaprzyjaźnił się z wieloma sławnymi artystami takimi jak Stanisław Witkiewicz, Józef Chełmoński, Aleksander Gierymski czy Leon Wyczółkowski. Dorobek artystyczny świętego Brata Alberta to 61 obrazów olejnych, 22 akwarele i 15 rysunków. Do najbardziej znanych prac należą m.in. „Po pojedynku”, „Dziewczynka z pieskiem”, „Cmentarz”, „Dama z listem”, „Powstaniec na koniu”, „Wizja św. Małgorzaty”, „Zachód słońca” i „Amazonka”. 

Powołanie, sztuka i wspieranie ubogich

Święty Brat Albert w 1880 roku wstąpił do Zakonu Ojców Jezuitów w Starej Wsi. Po roku zrezygnował z powodu depresji i silnego załamania nerwowego. Od 14 kwietnia 1881 do 22 stycznia 1882 przebywał w Zakładzie Obłąkanych. Spokój odnalazł dopiero w regule Zakonu św. Franciszka z Asyżu. W 1884 osiadł w Krakowie, gdzie dalej malował, ale zaangażował się coraz bardziej w opiekę nad nędzarzami i bezdomnymi. Po pewnym czasie porzucił całkowicie malarstwo, poświęcając się pomocy ubogim. Sprzeciwiał się jałmużnie, której nie uznawał za prawdziwą pomoc, ale nierozwiązującym problemu biedy doraźnym zabiegiem uspokajającym sumienie bogatszych. 

Wielka Wstęga i ogłoszenie świętym Brata Alberta

W 1938 r. Ignacy Mościcki Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał pośmiertnie świętemu Bratu Albertowi Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski, „za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej”. W 1967 r. kardynał Karol Wojtyła (późniejszy papież Jan Paweł II) rozpoczął proces apostolski Brata Alberta. W 1983 roku, papież św. Jan Paweł II ogłosił Brata Alberta o błogosławionym, a w 1989 roku, podczas kanonizacji, w Rzymie – świętym. 

Gdzie i kiedy odbywają się Ursynowskie Spotkania Twórców?

Ursynowskie Spotkania Twórców odbywają się w Galerii Wieża przy kościele Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie (al. Komisji Edukacji Narodowej 101, Warszawa-Ursynów). Galeria Wieża mieści się w małej wieży, na jednym z rogów budowli kościoła. Ma osobne wejście zewnętrzne.

Ursynowskie Spotkanie Twórców, odbędzie się, w poniedziałek 17 czerwca 2024 roku o godzinie 19.00. Zostanie ono poprzedzone, o godzinie 18.00 mszą świętą w intencji artystów i ich rodzin. Wystawa będzie otwarta codziennie w godzinach 17.00-20.00 i dodatkowo w niedziele w godzinach 11.00-13.00, do niedzieli 30 czerwca 2024 r. końca czerwca 

AI, Lokalnie, /DEC/ 16.06.2024, obrazy Wikipedia

Artykuł XX Ursynowskie Spotkanie Twórców pochodzi z serwisu Agencja Informacyjna.