YOSHI: Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Emitent” „Spółka”) w załączeniu przekazuje oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika...

YOSHI: Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Emitent” „Spółka”) w załączeniu przekazuje oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika...