Yoshi lnnovation S.A.: Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego dot. projektu „Skaner ran”

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 6 / 2024 Data sporządzenia:...

Yoshi lnnovation S.A.: Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego dot. projektu „Skaner ran”

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 6 / 2024 Data sporządzenia:...