Zachodnie wizje przyszłości świata

My, liderzy Grupy Siedmiu, spotkaliśmy się 19-21 maja 2023 r. w Hiroszimie bardziej niż kiedykolwiek zjednoczeni w determinacji, by sprostać globalnym wyzwaniom i wytyczyć kurs do lepszej przyszłości.

Zachodnie wizje przyszłości świata
My, liderzy Grupy Siedmiu, spotkaliśmy się 19-21 maja 2023 r. w Hiroszimie bardziej niż kiedykolwiek zjednoczeni w determinacji, by sprostać globalnym wyzwaniom i wytyczyć kurs do lepszej przyszłości.