Złoto powyżej progu 2000 dolarów będzie sygnałem końca wzrostu kursu bitcoina - ostrzega Peter Schiff

Złoto powyżej progu 2000 dolarów będzie sygnałem końca wzrostu kursu bitcoina - ostrzega Peter Schiff