Zmiany w zarządzie PKO BP

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Bartosza Drabikowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu banku i odwołała Rafała Kozłowskiego, wiceprezesa zarządu banku nadzorującego Obszar Finansów i Rachunkowości. Bartosz Drabikowski posiada wieloletnie doświadczenie z zarządzaniu instytucjami finansowymi. W latach 2008-2017 był wiceprezesem PKO Banku Polskiego. Nadzorował wtedy Obszar Finansów i Rachunkowości. Decyzje Rady Nadzorczej banku obowiązują od 15 ... Artykuł Zmiany w zarządzie PKO BP pochodzi z serwisu PRNews.pl.

Zmiany w zarządzie PKO BP

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Bartosza Drabikowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu banku i odwołała Rafała Kozłowskiego, wiceprezesa zarządu banku nadzorującego Obszar Finansów i Rachunkowości. Bartosz Drabikowski posiada wieloletnie doświadczenie z zarządzaniu instytucjami finansowymi. W latach 2008-2017 był wiceprezesem PKO Banku Polskiego. Nadzorował wtedy Obszar Finansów i Rachunkowości. Decyzje Rady Nadzorczej banku obowiązują od 15 czerwca 2021 r.

Bartosz Drabikowski w latach 2008-2017 piastował stanowisko wiceprezesa zarządu PKO Banku Polskiego nadzorującego Obszar Finansów i Rachunkowości. Przewodniczył także radom nadzorczym spółek z Grupy Kapitałowej Banku: Inteligo Financial Service, eService oraz PKO BP Faktoring.

Od 2018 do 2021 r. był doradcą prezesa PHN. W latach 2006 – 2008, był członkiem zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej.

Bartosz Drabikowski nadzorował także instytucje rynku finansowego oraz pełnił funkcje w organizacjach związanych z rynkiem. W latach 2015 – 2016 był członkiem Rady Dyrektorów VISA Europe oraz Komitetu Ryzyka, Audytu i Finansów. Był też przewodniczącym Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz wiceprzewodniczącym grupy zadaniowej ds. finansów BIAC Finance Task Force – OECD. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Przez kilka lat był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, a także Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Zasiadał również w wielu instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services Committee (Rada Europejska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities Committee (Komisja Europejska).

Bartosz Drabikowski jest absolwentem Harvard Business School, gdzie ukończył Advanced Management Program. Jest także absolwentem programu Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Akademii Dyplomatycznej (w ramach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych).

Źródło: PKO BP

Artykuł Zmiany w zarządzie PKO BP pochodzi z serwisu PRNews.pl.