ZPC OTMUCHÓW S.A.: Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 19 października 2022 roku

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:2a_Projekty_uchwal_NWZA_ZPC_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)2b_Opinia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)...

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 19 października 2022 roku

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:2a_Projekty_uchwal_NWZA_ZPC_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)2b_Opinia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)...