ZWZ Prochemu zdecydowało o skupie do 580 tys. akcji własnych

ZWZ Prochemu upoważniło zarząd do skupu do 580 tys. akcji własnych, stanowiących do 19,76 proc. kapitału zakładowego, po cenie 26 zł za sztukę - wynika z uchwał obradującego w czwartek walnego zgromadzenia.

ZWZ Prochemu zdecydowało o skupie do 580 tys. akcji własnych

ZWZ Prochemu upoważniło zarząd do skupu do 580 tys. akcji własnych, stanowiących do 19,76 proc. kapitału zakładowego, po cenie 26 zł za sztukę - wynika z uchwał obradującego w czwartek walnego zgromadzenia.