Zysk netto Alumetalu wyniósł w II kw. 66,2 mln zł, zgodnie z szacunkami

Skonsolidowany zysk netto Alumetalu w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 66,2 mln zł wobec 38,5 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Wynik jest zgodny z opublikowanymi w lipcu szacunkami.

Zysk netto Alumetalu wyniósł w II kw. 66,2 mln zł, zgodnie z szacunkami

Skonsolidowany zysk netto Alumetalu w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 66,2 mln zł wobec 38,5 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Wynik jest zgodny z opublikowanymi w lipcu szacunkami.