Zysk netto Bogdanki w I-III kw. '22 wyniósł zgodnie z szacunkami 310,3 mln zł

LW Bogdanka miała w okresie od I do III kwartału 2022 roku 2.030,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, 676,4 mln zł EBITDA, 374 mln zł EBIT i 310,3 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie. Wyniki były zgodne z podanymi wcześniej szacunkami.

Zysk netto Bogdanki w I-III kw. '22 wyniósł zgodnie z szacunkami 310,3 mln zł

LW Bogdanka miała w okresie od I do III kwartału 2022 roku 2.030,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, 676,4 mln zł EBITDA, 374 mln zł EBIT i 310,3 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie. Wyniki były zgodne z podanymi wcześniej szacunkami.