Zysk netto grupy TIM w II kw. 2022 r. wyniósł 29,3 mln zł

Zysk netto Grupy TIM w drugim kwartale 2022 r. wyniósł do 29,3 mln zł wobec 29,6 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowane przychody zwiększyły się o 10,4 proc. rdr do 362,5 mln zł - wynika z raportu półrocznego. EBITDA wzrosła rdr o 6,9 proc. do 45,2 mln zł.

Zysk netto grupy TIM w II kw. 2022 r. wyniósł 29,3 mln zł

Zysk netto Grupy TIM w drugim kwartale 2022 r. wyniósł do 29,3 mln zł wobec 29,6 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowane przychody zwiększyły się o 10,4 proc. rdr do 362,5 mln zł - wynika z raportu półrocznego. EBITDA wzrosła rdr o 6,9 proc. do 45,2 mln zł.