ARRINERA: Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok 2018, 2019 i 2020

Zarząd Arrinea S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza uchwałą numer 1/01/2021 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego...

ARRINERA: Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok 2018, 2019 i 2020

Zarząd Arrinea S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza uchwałą numer 1/01/2021 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego...