MBF Group: Zakończenie subskrypcji akcji serii I

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje niniejszym podsumowanie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki.Spółka informuje, że nowo emitowane akcje...

MBF Group: Zakończenie subskrypcji akcji serii I

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje niniejszym podsumowanie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki.Spółka informuje, że nowo emitowane akcje...