DENT-A-MEDICAL S.A.: Aneks nr 1 do dokumentu informacyjnego o ofercie akcji serii N

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Aneks_nr_1_akcji_serii_N.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

DENT-A-MEDICAL S.A.: Aneks nr 1 do dokumentu informacyjnego o ofercie akcji serii N

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Aneks_nr_1_akcji_serii_N.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...