FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Zawarcie umowy objęcia Akcji i porozumienie w sprawie potrącenia wierzytelności

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2021 Data sporządzenia:...

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Zawarcie umowy objęcia Akcji i porozumienie w sprawie potrącenia wierzytelności

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2021 Data sporządzenia:...