SMS Kredyt Holding: Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 22 lutego 2020 roku Emitent przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny...

SMS Kredyt Holding: Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 22 lutego 2020 roku Emitent przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny...