THETA podejmuje próbę wybicia po znacznym odbiciu

THETA podejmuje próbę wybicia po znacznym odbiciu