W wezwaniu na akcje Impela zawarto transakcje na 1.138.373 akcje

W wezwaniu na akcje Impela zawarto transakcje, których przedmiotem były 1.138.373 akcje - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski.

W wezwaniu na akcje Impela zawarto transakcje na 1.138.373 akcje

W wezwaniu na akcje Impela zawarto transakcje, których przedmiotem były 1.138.373 akcje - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski.