WERTH-HOLZ: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2021 r.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" Treść raportu:Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje...

WERTH-HOLZ: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2021 r.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" Treść raportu:Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje...