BIOFACTORY: Biofactory SA - Raport okresowy za IV kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2020 r.Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe...

BIOFACTORY: Biofactory SA - Raport okresowy za IV kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2020 r.Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe...