BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Komunikat KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji emitenta

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2021 Data sporządzenia:...

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Komunikat KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji emitenta

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2021 Data sporządzenia:...