BLKCHNLAB: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Andrzeja Malec z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki, uchwałami z dnia 5 lutego 2021...

BLKCHNLAB: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Andrzeja Malec z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki, uchwałami z dnia 5 lutego 2021...