BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Oświadczenie znaczącego Akcjonariusza w sprawie programu motywacyjnego

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:20210203_-_RBBAH_042021_-_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Oświadczenie znaczącego Akcjonariusza w sprawie programu motywacyjnego

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:20210203_-_RBBAH_042021_-_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...