BTC STUDIOS S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_15.2.2021_wraz_z_projektem_uchwal_po_uzupelnieniu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Formularze_pelnomocnictwa_na_NWZ_15.2.2021.pdf  (RAPORT...

BTC STUDIOS S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_15.2.2021_wraz_z_projektem_uchwal_po_uzupelnieniu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Formularze_pelnomocnictwa_na_NWZ_15.2.2021.pdf  (RAPORT...