MIRACULUM S.A.: Przydział akcji serii J1 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2021 Data sporządzenia:...

MIRACULUM S.A.: Przydział akcji serii J1 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2021 Data sporządzenia:...