MIRACULUM S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Tekst_jednolity_Statutu_Spolki_MIraculum_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...

MIRACULUM S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Tekst_jednolity_Statutu_Spolki_MIraculum_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...