Polski system emerytalny stabilnie niewydolny. Są nowe dane ZUS

Państwowy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych był, jest i pozostanie deficytowy w dającym się przewidzieć terminie – wynika z prognozy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Polski system emerytalny stabilnie niewydolny. Są nowe dane ZUS

Państwowy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych był, jest i pozostanie deficytowy w dającym się przewidzieć terminie – wynika z prognozy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.