ROVITA: Raport jednostkowy i skonsolidowany za IVQ 2020 rok

Zarząd Rovita S.A. z siedzibą w Niedomicach, przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu jednostkowego i skonsolidowanego za IVQ 2020 rok. Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

ROVITA: Raport jednostkowy i skonsolidowany za IVQ 2020 rok

Zarząd Rovita S.A. z siedzibą w Niedomicach, przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu jednostkowego i skonsolidowanego za IVQ 2020 rok. Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...