SIMTERACT: Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.

Zarząd Simteract S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) przekazuje niniejszym w załączeniu raport Emitenta za III kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

SIMTERACT: Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.

Zarząd Simteract S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) przekazuje niniejszym w załączeniu raport Emitenta za III kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...