WERTH-HOLZ: Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Treść Raportu:Zarząd Werth-Holz S.A. w...

WERTH-HOLZ: Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Treść Raportu:Zarząd Werth-Holz S.A. w...