Wyniki Comarchu w I kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Poniżej przedstawiamy wyniki Comarchu w pierwszym kwartale 2021 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników.

Wyniki Comarchu w I kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Poniżej przedstawiamy wyniki Comarchu w pierwszym kwartale 2021 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników.