CHERRYPICK GAMES S.A.: Aktualizacja informacji dotyczących spłaty należności przez Kuu Hubb Oy oraz działań podejmowanych przez Spółkę

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2021 Data sporządzenia:...

CHERRYPICK GAMES S.A.: Aktualizacja informacji dotyczących spłaty należności przez Kuu Hubb Oy oraz działań podejmowanych przez Spółkę

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2021 Data sporządzenia:...