EC2 S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:zawiadomienie_23022021_Barczewski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

EC2 S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:zawiadomienie_23022021_Barczewski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...