KBJ Spółka Akcyjna: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 października 2023 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 26 października...

KBJ Spółka Akcyjna: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 października 2023 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 26 października...