NEXTBIKE POLSKA S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Spółkę Zależną od Emitenta - NB Tricity sp. z o.o.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2021 Data sporządzenia:...

NEXTBIKE POLSKA S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Spółkę Zależną od Emitenta - NB Tricity sp. z o.o.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2021 Data sporządzenia:...