STALPROFIL S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe STALPROFIL S.A. za 4Q 2023 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:WSTEPNE_SZACUNKOWE_WYNIKI_FINANSOWE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

STALPROFIL S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe STALPROFIL S.A. za 4Q 2023 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:WSTEPNE_SZACUNKOWE_WYNIKI_FINANSOWE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...