WOODPECKER.CO S.A.: Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w styczniu 2024 roku

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 2 / 2024 Data sporządzenia:...

WOODPECKER.CO S.A.: Informacja o szacunkowych, miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR) w styczniu 2024 roku

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 2 / 2024 Data sporządzenia:...