SYNEKTIK S.A.: wyniki finansowe

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Wybrane_dane_finansowe_1_kw._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)Srodroczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_SYNEKTIK_za_okres_01.10.2020-31.12.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ...

SYNEKTIK S.A.: wyniki finansowe

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Wybrane_dane_finansowe_1_kw._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)Srodroczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_SYNEKTIK_za_okres_01.10.2020-31.12.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ...