ASTRO SA: Wycofanie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B, C i D na rynku NewConnect

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 23 / 2023 Data sporządzenia:...

ASTRO SA: Wycofanie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B, C i D na rynku NewConnect

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 23 / 2023 Data sporządzenia:...