MABION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 23 lutego 2021 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_23.02.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Projekty_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT...

MABION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 23 lutego 2021 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_23.02.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Projekty_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT...